ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
91 16/07/2563 ถึง 24/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
92 10/07/2563 ถึง 21/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
93 02/07/2563 ถึง 31/07/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักแผนงาน
94 25/06/2563 ถึง 12/07/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
95 17/06/2563 ถึง 26/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
96 10/06/2563 ถึง 19/07/2563 กำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
97 09/06/2563 ถึง 17/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 5
98 09/06/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
99 05/06/2563 ถึง 30/09/2563 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
100 04/06/2563 ถึง 12/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธาและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
101 02/06/2563 ถึง 10/06/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำนักสำรวจและออกแบบ
102 02/06/2563 ถึง 02/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
103 02/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
104 02/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
105 01/06/2563 ถึง 10/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 16
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.