ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 21/05/2563 ถึง 31/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
17 21/05/2563 ถึง 04/04/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
18 21/05/2563 ถึง 25/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
19 21/05/2563 ถึง 27/05/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
20 20/05/2563 ถึง 30/09/2563 การประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
21 20/05/2563 ถึง 31/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
22 20/05/2563 ถึง 29/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 12
23 20/05/2563 ถึง 26/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
24 19/05/2563 ถึง 26/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
25 19/05/2563 ถึง 28/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
26 19/05/2563 ถึง 25/05/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
27 19/05/2563 ถึง 25/05/2563 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
28 18/05/2563 ถึง 26/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ (เลื่อนสอบประเมินสมรรถนะ) สำนักสำรวจและออกแบบ
29 18/05/2563 ถึง 26/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
30 18/05/2563 ถึง 23/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการปี2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358