ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 29/07/2563 ถึง 18/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 12
17 24/07/2563 ถึง 31/10/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 18
18 24/07/2563 ถึง 14/08/2563 ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักแผนงาน
19 24/07/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 16
20 23/07/2563 ถึง 05/08/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
21 23/07/2563 ถึง 11/08/2563 พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
22 22/07/2563 ถึง 07/08/2563 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 3
23 21/07/2563 ถึง 29/07/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 11
24 21/07/2563 ถึง 21/09/2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
25 20/07/2563 ถึง 31/07/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
26 20/07/2563 ถึง 31/07/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
27 17/07/2563 ถึง 31/08/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
28 17/07/2563 ถึง 31/08/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
29 16/07/2563 ถึง 21/07/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 4
30 16/07/2563 ถึง 24/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358