ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
361 07/05/2563 ถึง 05/06/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 12
362 07/05/2563 ถึง 20/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสภานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
363 07/05/2563 ถึง 14/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่16 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 16
364 05/05/2563 ถึง 15/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
365 05/05/2563 ถึง 09/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
366 01/05/2563 ถึง 18/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
367 01/05/2563 ถึง 15/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่3(สกลนคร) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการปี 2563 แขวงทางหลวงนครพนม
368 30/04/2563 ถึง 15/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
369 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
370 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
371 28/04/2563 ถึง 14/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำนักสำรวจและออกแบบ
372 28/04/2563 ถึง 14/05/2563 ประกาศเปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
373 24/04/2563 ถึง 12/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
374 24/04/2563 ถึง 13/05/2563 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเงินและบัญชี
375 24/04/2563 ถึง 08/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358