ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
91 31/03/2564 ถึง 23/04/2564 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักสำรวจและออกแบบ
92 31/03/2564 ถึง 07/04/2564 ตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่
93 30/03/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 17
94 30/03/2564 ถึง 24/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
95 29/03/2564 ถึง 07/04/2564 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
96 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และ นิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 16
97 29/03/2564 ถึง 22/03/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
98 29/03/2564 ถึง 29/06/2564 ประกาศเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18
99 29/03/2564 ถึง 08/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
100 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ใน ตำแหน่ง นิติกร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
101 29/03/2564 ถึง 08/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 11
102 26/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานคอมพิวเตอร์ และนิติกร แขวงทางหลวงปัตตานี
103 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
104 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานไฟฟ้าและสื่อสารและพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 11
105 25/03/2564 ถึง 17/03/2566 ขอส่งประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.