ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
91 12/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมาย
92 09/11/2561 ถึง 15/11/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
93 08/11/2561 ถึง 08/11/2563 ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานเครื่องกล พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร (คนพิการ) และ พนักงานโยธา (คนพิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 16
94 05/11/2561 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พนักงานโยธา พนักงานเครื่องกล และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 9
95 05/11/2561 ถึง 17/12/2561 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สำนักงานแพทย์
96 05/11/2561 ถึง 19/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
97 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนาครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1
98 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาประเมินครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1
99 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 1
100 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 1
101 05/11/2561 ถึง 16/11/2561 ประกาศรับสมัคร พรก.โยธา สังกัด สทล.2 ลว.13 พ.ย.61 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
102 02/11/2561 ถึง 30/11/2561 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
103 02/11/2561 ถึง 30/09/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
104 31/10/2561 ถึง 31/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
105 30/08/2561 ถึง 07/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานเครื่องกล พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร (คนพิการ) และ พนักงานโยธา (คนพิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 16
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358