ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 การขอโอน
2 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
3 รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2562
4 รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2563
5 ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect
6 การใช้งาน โปรแกรม zoom
7 คู่มือการใช้งาน Anydesk
8 แบบฟอร์มการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
9 รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2564
10 การจัดทำโครงการ DE
11 ช่องทางการติดต่อช่วง Work from Home
12 สมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการ/พนักงานบำเหน็จ บำนาญกรมทางหลวง
13 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2565
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  3492e64eaf52