ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/12/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562
2 03/12/2562 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอัตโนมัติบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
3 03/12/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562
4 02/12/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562
5 29/11/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร สาย กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก
6 29/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
7 28/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
8 27/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
9 26/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
10 25/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
11 22/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
12 21/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
13 20/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
14 19/11/2562 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจร ใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลีบนถนนบรมราชชนนี แนะใช้ทางเลี่ยงที่กรมทางหลวงแนะนำ
15 19/11/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358