ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/01/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563
2 16/01/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
3 15/01/2563 กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจร บนมอเตอร์เวย์ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) เพื่อบูรณะสะพาน แนะประชาชนตรวจสอบการจราจรได้ใน M TRAFFIC Application
4 15/01/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563
5 14/01/2563 กรมทางหลวงเผยขับช้าใช้เลนขวาสุดสาเหตุเกิดอุบัติเหตุอันดับ 2 ของประเทศ
6 14/01/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563
7 13/01/2563 รมว.คมนาคม เผยกรมทางหลวงลุยแจกน้ำดื่มน้ำใช้ บรรเทาภัยแล้งทั่วประเทศกว่า 717,200 ลิตรดับปัญหาไฟป่าข้างทาง 42 แห่ง
8 13/01/2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายกรมทางหลวง ยึดหลักธรรมาภิบาลทุกขั้นตอน ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม เตรียมแผนรองรับงบประมาณ ลดอุบัติเหตุแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด
9 13/01/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 - 13 มกราคม 2563
10 10/01/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563
11 10/01/2563 “ศักดิ์สยาม” ห่วงคนไทยเดือดร้อนหนัก สั่งกรมทางหลวงดูแลแจกน้ำกิน-น้ำใช้ 24 ชม. ให้ประชาชนมั่นใจ มีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้ง
12 10/01/2563 ร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
13 09/01/2563 กรมทางหลวง สรุปยอดจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบยอดผู้ใช้ทางกว่า 5.7 ล้านคัน คิดเป็นเงินกว่า 204 ล้านบาท
14 09/01/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563
15 08/01/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358