ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564
2 27/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564
3 26/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564
4 25/01/2564 รมว.คมนาคมสั่งด่วนกรมทางหลวงเร่งตรวจสอบพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั่งร้านทรุดขณะเทคอนกรีตบริเวณโครงการก่อสร้าง ทล.290 วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านเหนือตอน 2 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างทุกโครงการก่อสร้าง
5 25/01/2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งกรมทางหลวง ตรวจสอบรถบรรทุกทำอ้อยร่วงหล่นบนทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดยเร่งด่วน
6 25/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564
7 22/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564
8 22/01/2564 สรุปการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว พ.ศ. ....
9 21/01/2564 กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 108 ตอนปากทางท่าลี่ – สะพานแม่กลาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
10 21/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564
11 21/01/2564 กรมทางหลวงขยาย ทล.24 สายแยกบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ – อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งอีสานใต้-ด่านพรมแดนช่องเม็ก ส่งเสริมการค้าไทย-อินโดจีน
12 20/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่20 มกราคม 2564
13 19/01/2564 กรมทางหลวงขยาย ทางหลวงหมายเลข 33 บ.ภาชี – บ.หินกอง ตอน 2 เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
14 19/01/2564 กรมทางหลวง ขยายทาง 4 ช่องจราจร สาย อ.ร้องกวาง-อ.งาว จ.ลำปาง แล้วเสร็จ เป็นเส้นทางหลักไปสู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
15 19/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358