ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/03/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่27 มีนาคม 2566
2 23/03/2566 กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป
3 23/03/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 23 มีนาคม 2566
4 21/03/2566 กรมทางหลวงเปิดงานวิจัย “การศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน” นำร่องแล้ว 3 จังหวัด
5 21/03/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 21 มีนาคม 2566
6 20/03/2566 กรมทางหลวงขยาย ทล.419 บ.นาขา - บ.ควนปริง 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางจากอำเภอห้วยยอดมายังตัวจังหวัดตรัง
7 17/03/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่17 มีนาคม 2566
8 15/03/2566 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบอุบัติเหตุลดลง 25% สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด
9 15/03/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่15 มีนาคม 2566
10 13/03/2566 สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
11 13/03/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่13 มีนาคม 2566
12 12/03/2566 กรมทางหลวงขยาย ทล.205 อ.หนองบัวโคก – อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ส่งเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่าง จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ
13 10/03/2566 กรมทางหลวง ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค คาดศึกษาแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2567
14 09/03/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 9 มีนาคม 2566
15 03/03/2566 กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทล.212 ต.พะทาย – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม แล้วเสร็จสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.