ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
2 12/07/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์(ด้านตะวันตก) แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดระยะเวลาในการเดินทางสู่ภาคเหนือ
3 12/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
4 11/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
5 10/07/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี เร็วกว่าแผนงาน 10% พร้อมรองรับ EEC
6 10/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
7 09/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
8 08/07/2562 เปิดใช้แล้ว! กรมทางหลวงเปิดทางลอดห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
9 08/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
10 05/07/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ....
11 05/07/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา พ.ศ. ....
12 05/07/2562 กรมทางหลวงชี้แจงปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระราม2 ระบุการจราจรสูงกว่า 200,000 คัน/วัน กำลังขยายช่องจราจร จาก 10 ช่องจราจร เป็น 14 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณรถ แนะใช้ทางเลี่ยง
13 05/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
14 04/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
15 03/07/2562 4 ก.ค. 62 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบริเวณ กม.ที่ 58 พหลโยธิน (ขาออก) เพื่อติดตั้งป้ายจราจร แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358