ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/02/2563 25 – 26 ก.พ. 63 กรมทางหลวงแจ้งปิดการจราจร บริเวณสะพานต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ช่วงเวลา 22.00 น. – 05.00 น. เพื่อติดตั้งคานสะพาน
2 21/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
3 20/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
4 20/02/2563 เตรียมประกาศค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง
5 20/02/2563 อุบัติเหตุลดลง! กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนมกราคม 2563 พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร พบอุบัติเหตุโทร 1586
6 19/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
7 18/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
8 17/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
9 14/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
10 13/02/2563 กรมทางหลวง ก่อสร้างบูรณะทางหลวง สาย บ.ดอนไชย – บ.ผาเวียง จ.น่าน แล้วเสร็จ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวดอยเสมอดาว
11 13/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
12 12/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
13 11/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2563
14 07/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
15 06/02/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358