ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
151 24/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
152 22/01/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข 408 สาย อ.นาทวี – ด่านประกอบ จ.สงขลา แล้วเสร็จ รองรับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
153 22/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562
154 21/01/2562 กรมทางหลวง เปิดใช้ศาลาทางหลวง หน้าสำนักงานการปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย (ปตท.) นำร่องป้ายรถเมล์อัจฉริยะ
155 21/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562
156 18/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562
157 17/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562
158 16/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
159 15/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
160 15/01/2562 กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ระยะทาง 21 กม. แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางขนส่งและรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษฯ
161 14/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562
162 14/01/2562 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ด้านคู่ขนานบางส่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เม.ย. 62 แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว
163 14/01/2562 เสร็จแล้ว ! โครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาจราจร พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หรือ EEC
164 14/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562
165 10/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358