ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
556 12/12/2561 กรมทางหลวง บริการลานกางเต็นท์อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ บริการห้องน้ำ น้ำดื่ม ส่งเสริมท่องเที่ยว
557 12/12/2561 ขอเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุน จัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ....
558 07/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561
559 06/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561
560 06/12/2561 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน – อ.ทุ่งช้าง เป็น 4 ช่องแล้วเสร็จ รองรับการท่องเที่ยวของ จ.น่าน
561 04/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2561
562 03/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561
563 30/11/2561 กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน
564 30/11/2561 กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
565 30/11/2561 ไประยองทาง มอเตอร์เวย์ ฉลุย เสร็จแล้ว ด่านเก็บเงินโป่ง เปิดใช้ก่อนปีใหม่ ลดปัญหาการจราจรหน้าด่าน เชิญชวนติด M-PASS
566 29/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
567 29/11/2561 กรมทางหลวง สรุปสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ปีงบประมาณ 61 จับกุมได้กว่า 5 พันคัน พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
568 28/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
569 27/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
570 26/11/2561 กรมทางหลวง ขยาย ทล.101 สายสุโขทัย – อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตว็ดนอก – ต.เกาะตาเลี้ยง แล้วเสร็จ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358