ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 05/07/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา พ.ศ. ....
47 05/07/2562 กรมทางหลวงชี้แจงปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระราม2 ระบุการจราจรสูงกว่า 200,000 คัน/วัน กำลังขยายช่องจราจร จาก 10 ช่องจราจร เป็น 14 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณรถ แนะใช้ทางเลี่ยง
48 05/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
49 04/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
50 03/07/2562 4 ก.ค. 62 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบริเวณ กม.ที่ 58 พหลโยธิน (ขาออก) เพื่อติดตั้งป้ายจราจร แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
51 03/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
52 02/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
53 02/07/2562 กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป แนะประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
54 02/07/2562 2 ก.ค. 62 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบริเวณ กม.ที่ 60 พหลโยธิน (ขาเข้า) เพื่อติดตั้งป้ายจราจร แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
55 01/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
56 28/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562
57 27/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562
58 26/06/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร สายบ้านท่าพระ – มหาสารคาม แล้วเสร็จ เชื่อมโยงขอนแก่นและมหาสารคาม
59 26/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
60 25/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358