ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 07/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
47 07/05/2562 ต้านภัยแล้ง ! กรมทางหลวง แจกจ่ายน้ำประปากว่า 9.4 แสนลิตรแล้ว ใน 14 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ สอบถามโทร 1586
48 03/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
49 02/05/2562 กรมทางหลวงก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง จ.ระยอง แล้วเสร็จ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดภาคตะวันออก
50 02/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
51 01/05/2562 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจร ทางหลวงหมายเลข 3413 (ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ) เพื่อทำการซ่อมพื้นสะพานข้ามคลองสำโรง
52 01/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
53 30/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562
54 30/04/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างทางสาย ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) แล้วเสร็จ ช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองสุรินทร์
55 30/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
56 26/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562
57 25/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
58 24/04/2562 การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ....
59 24/04/2562 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างทางเข้าสนามบินนราธิวาสแล้วเสร็จ ลดระยะทางกว่า 16 กม. เพิ่มศักยภาพในการเดินทางและแก้ปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมือง
60 24/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358