ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 13/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
47 12/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2563
48 12/05/2563 กรมทางหลวง ขยาย ทล.415 สาย พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม จังหวัดกระบี่ แล้วเสร็จ
49 08/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
50 06/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
51 05/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2563
52 05/05/2563 กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร บน ทล.3344 กม.17 - 18 (หน้าร้าน Kerry Express) ขาเข้า กทม. เพื่อซ่อมแซมถนน ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 63
53 01/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
54 30/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563
55 29/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
56 28/04/2563 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. ....
57 28/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
58 27/04/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น
59 27/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 - 27 เมษายน 2563
60 24/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358