ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
736 05/09/2562 กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 5 กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 10 จังหวัด จำนวน 40 สายทาง 69 แห่ง ผ่านไม่ได้ 15 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
737 05/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2562
738 04/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562
739 03/09/2562 อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 3 กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 10จังหวัด จำนวน 21 สายทาง 29 แห่ง ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586 โทรฟรี 24 ชม. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง ช่วยเหลือประชาชน
740 03/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2562
741 02/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562
742 02/09/2562 อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 2 กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 9จังหวัด จำนวน 13 สายทาง 20 แห่ง ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586 โทรฟรี 24 ชม. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง ช่วยเหลือประชาชน
743 31/08/2562 กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 31 ส.ค. 62 พบน้ำท่วม 12 จังหวัด ทั้งสิ้น 31 แห่ง จำนวน 23 สายทาง ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586 โทรฟรี 24 ชม.
744 30/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562
745 29/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2562
746 28/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562
747 27/08/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) แล้วเสร็จ ระบายการจราจรในตัวเมืองโคราช
748 27/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562
749 26/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562
750 23/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.