ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 01/06/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.64)
2 01/06/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5)
3 01/06/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 7)
4 01/06/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
5 01/06/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
6 27/05/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.64)
7 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
8 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
9 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
10 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
11 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
12 12/05/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค.64)
13 07/05/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
14 07/05/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
15 07/05/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358