ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 31/01/2566 ถึง 31/01/2567 สรุปประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค.66)
2 03/01/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
3 03/01/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค.66)
4 28/12/2565 ถึง 25/02/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5 22/12/2565 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
6 22/12/2565 ถึง 25/02/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7 14/12/2565 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักเรียนทุนรัฐบาล
8 28/11/2565 ถึง 31/12/2567 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้ากำลัง) นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
9 24/11/2565 ถึง 31/12/2567 สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย.65)
10 22/11/2565 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5)
11 19/10/2565 ถึง 31/07/2567 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
12 19/10/2565 ถึง 26/02/2567 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
13 19/10/2565 ถึง 31/07/2567 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
14 19/10/2565 ถึง 31/03/2567 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
15 22/09/2565 ถึง 22/05/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.