กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 26/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
2 26/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
3 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
4 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
5 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 2)
6 18/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
7 13/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
8 13/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
9 07/09/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน กันยายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 66)
10 05/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 4)
11 04/09/2566 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
12 28/08/2566 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
13 24/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
14 24/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
15 11/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)