ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 28/03/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน มีนาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค.66)
2 28/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 7)
3 28/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 3)
4 17/03/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน มีนาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค.66)
5 17/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 2)
6 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน มีนาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.66)
7 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 2)
8 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
9 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
10 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6)
11 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6)
12 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
13 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
14 01/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
15 23/02/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 66)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.