ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 21/01/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.64)
2 19/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 13/01/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 64)
4 08/01/2564 ถึง 24/04/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค.64)
5 08/01/2564 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6 05/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
7 04/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
8 30/12/2563 ถึง 31/01/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
9 29/12/2563 ถึง 31/01/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
10 29/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
11 25/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค.63)
12 25/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค.63)
13 21/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
14 18/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
15 18/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358