ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน กันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย.63)
2 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 8)
3 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
4 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
5 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
6 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
7 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
8 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
9 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
10 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
11 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
12 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
13 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.63)
14 31/08/2563 ถึง 27/08/2565 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
15 26/08/2563 ถึง 31/12/2564 แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358