ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 25/06/2563 ถึง 30/06/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.63)
2 23/06/2563 ถึง 31/07/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
3 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (เรียกรายงานตัว 30 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค.63)
4 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เรียกรายงานตัว 24 มิ.ย.63)
5 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
6 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3)
7 08/06/2563 ถึง 31/07/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.63)
8 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
9 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
10 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
11 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ครั้งที่ 2
12 01/06/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.63)
13 01/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เรียกรายงานตัว 10 - 12 มิ.ย.63)
14 01/06/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)
15 18/05/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.63)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358