ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ
1 02/04/2563 ถึง 30/04/2563 สรุปประจำเดือน เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 63)
2 19/03/2563 ถึง 31/03/2563 สรุปประจำเดือน มีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 63)
3 18/03/2563 ถึง 24/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 8)
4 13/03/2563 ถึง 25/03/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ , นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ , นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ , นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ , นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ , นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)
5 11/03/2563 ถึง 31/03/2563 สรุปประจำเดือน มีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 63)
6 11/03/2563 ถึง 18/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 7)
7 20/02/2563 ถึง 29/02/2563 สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 63)
8 20/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 21)
9 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
10 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ชายแดนภาคใต้) (ครั้งที่ 1)
11 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 1)
12 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
13 14/02/2563 ถึง 14/02/2564 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
14 12/02/2563 ถึง 17/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 20)
15 12/02/2563 ถึง 29/02/2563 สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ.63)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358