ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 19/08/2565 ถึง 30/12/2565 ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
2 28/06/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.