ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น หรือของกรมทางหลวง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 26/11/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
2 26/11/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3 19/07/2562 ถึง 16/09/2562 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4 30/04/2562 ถึง 10/05/2562 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
5 04/04/2562 ถึง 10/05/2562 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358