ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น หรือของกรมทางหลวง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ
1 02/11/2561 ถึง 16/11/2561 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ
2 02/11/2561 ถึง 21/12/2561 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
3 02/11/2561 ถึง 21/12/2561 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358