ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น หรือของกรมทางหลวง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 06/08/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 14/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 03/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4 26/11/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
5 26/11/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358