ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัคร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 05/09/2565 ถึง 15/10/2565 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้ากำลัง) นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.