ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
16 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 การเรียนรู้ด้วยตนเอง e - Learning
17 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 แบบฟอร์มการประเมินทดลอง (ข้าราชการบรรจุใหม่)
18 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
19 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553
20 18/05/2563 ถึง 31/05/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 7)
21 18/05/2563 ถึง 31/05/2563 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 6)
22 08/05/2563 ถึง 31/05/2563 สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.63)
23 08/05/2563 ถึง 08/05/2564 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 6)
24 02/04/2563 ถึง 30/04/2563 สรุปประจำเดือน เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 63)
25 19/03/2563 ถึง 31/03/2563 สรุปประจำเดือน มีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 63)
26 18/03/2563 ถึง 24/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 8)
27 13/03/2563 ถึง 25/03/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ , นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ , นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ , นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ , นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ , นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)
28 11/03/2563 ถึง 31/03/2563 สรุปประจำเดือน มีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 63)
29 11/03/2563 ถึง 18/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 7)
30 20/02/2563 ถึง 29/02/2563 สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 63)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358