ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 กรมทางหลวง
เตรียมพร้อมทุกเส้นทางรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2 กรมทางหลวง
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
3 กรมทางหลวง
กรมทางหลวง ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 บริเวณ ด่านฯทับช้าง1และ2
4 กรมทางหลวง
กระบวนการก่อสร้างทางในรูปแบบต่างๆ
5 กรมทางหลวง
งานแอสฟัลต์คอนกรีต
6 Highway News
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ แล้วเสร็จ
7 กรมทางหลวง
การทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test)
8 Highway News
สถานี. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สายนาทวี - ด่านประกอบ จ.สงขลา
9 Highway News
สถานี. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย
10 Highway News
โครงการก่อสร้างทาง สายเมืองแกลง ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ 100 % พร้อมเปิดใช้งานแล้วนะครับ
11 Highway Q&A
เส้นสีขอบทางเท้ามีความหมายอย่างไร
12 Highway Station
ทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล กรุงเทพฯ ไปภาคตะวันออก
13 Highway News
เส้นทางแนะนำไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
14 Highway Station
ทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล กรุงเทพฯ ไปเหนือ
15 Highway Station
ทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล กรุงเทพฯ ไปภาคใต้
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358