ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 Highway Q&A
เส้นสีขอบทางเท้ามีความหมายอย่างไร
2 Highway Q&A
ป้ายบอกความลาดชัน มีความหมายอย่างไร
3 Highway Q&A
ต้องเดินทางไกล ควรเตรียมตัวอย่างไร
4 Highway Q&A
ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่
5 Highway Q&A
หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ต้องทำอย่างไร? มาหาคำตอบกัน
6 Highway Q&A
กรณีลืมเงินทอนหรือลืมจ่ายค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ต้องทำอย่างไร
7 Highway Q&A
ที่ว่างริมทางหลวง ขายของได้หรือไม่ ?
8 Highway Q&A
จอดรถบนไหล่ทางได้หรือไม่?
9 Highway Q&A
อยากทำทางเชื่อมเข้าบ้าน ต้องทำอย่างไร
10 Highway Q&A
ทำไมต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมทางหลวง ตัดสั้นๆต้นไม้จะตายหรือไม่
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358