ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
16 กรมทางหลวง
สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ)
17 กรมทางหลวง
ไหล่ทางมีไว้สำหรับรถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถดับเพลิง หรือรถที่จอดเสีย
18 กรมทางหลวง
"ถนนสวยทั่วไทย" เพลงรอยยิ้มริมทางหลวง
19 หน่วยงานภายนอก
เลิกสำเนา
20 กรมทางหลวง
เตรียมพร้อมทุกเส้นทางรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
21 กรมทางหลวง
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
22 กรมทางหลวง
กรมทางหลวง ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 บริเวณ ด่านฯทับช้าง1และ2
23 กรมทางหลวง
กระบวนการก่อสร้างทางในรูปแบบต่างๆ
24 กรมทางหลวง
งานแอสฟัลต์คอนกรีต
25 Highway News
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ แล้วเสร็จ
26 กรมทางหลวง
การทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test)
27 Highway News
สถานี. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สายนาทวี - ด่านประกอบ จ.สงขลา
28 Highway News
สถานี. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย
29 Highway News
โครงการก่อสร้างทาง สายเมืองแกลง ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ 100 % พร้อมเปิดใช้งานแล้วนะครับ
30 Highway Q&A
เส้นสีขอบทางเท้ามีความหมายอย่างไร
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358