ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ
ลงวันที่ 21/05/2563

ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


ตามประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ ๗
กรมทางหลวง ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒จ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๗ กรมทางหลวง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕
แห่งประกาศ รับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในสมรรถนะเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอื่นของบุคคล โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศผลสอบ โยธา ธุรการ 692 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358