ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเครื่องกล สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
ลงวันที่ 23/12/2563

ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเครื่องกล สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสาร (File Download)แนบท้ายประกาศนี้

[ สำคัญ!!-1] เอกสารดาวน์โหลด :
https://drive.google.com/file/d/1TM5ug48rdAgDCxpUmo-aFpUGZEU-KX_J

[ สำคัญ!!-2] หากดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้รบกวน INBOX ส่งข้อความมาขอไฟล์เอกสารได้ที่
>>facebook<< สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358