ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect
ลงวันที่ 20/03/2563

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect 1,587 ดาวน์โหลด
Infographic การติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect 279 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการแก้ไข Portal Address VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect 270 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358