ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
ลงวันที่ 08/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้าราชการพลเรือน 978 ดาวน์โหลด
ข้าราชการบำนาญ 286 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำ 377 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน 259 ดาวน์โหลด
พนักงานราชการในส่วนกลาง 626 ดาวน์โหลด
พนักงานราชการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 435 ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานทางหลวง 368 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358