ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร บนถนนเพชรเกษม บริเวณสะพานบ้านเขาโป่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบูรณะผิวทาง
ลงวันที่ 27/05/2563

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บริเวณสะพานบ้านเขาโป่ง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่าง กม.250 – กม. 251 ด้านซ้ายทาง (ฝั่งขาล่องใต้) ระยะทางประมาณ 450 เมตร  เพื่อดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์และก่อสร้างท่อคอนกรีตระบายน้ำ ในพื้นที่ ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนทางหลวงเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ขอให้รถทุกชนิดเบี่ยงไปวิ่งสวนทาง ด้านขวาทาง (ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพฯ)  

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358