ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร บนถนนพหลโยธิน กม.55 - 56 ฝั่งขาออกสระบุรี เพื่อติดตั้งคาน แนะหลีกเลี่ยงวันและเวลาดังกล่าว
ลงวันที่ 10/06/2563

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงคร่อมทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออกสระบุรี บริเวณ กม.55 – กม.56 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินเป็นการชั่วคราว

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358