ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2563
ลงวันที่ 21/09/2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ) นายโกมล เดชกวินเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร (เลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ) และนายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกล เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และ รางวัลการพัฒนาดีเด่น

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358