ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจรบน ถ.พหลโยธิน กม.ที่ 104 จ.สระบุรี (ขาเข้า) แนะประชาชนวางแผนการเดินทางในช่วงวันดังกล่าว
ลงวันที่ 05/11/2563

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณ กม.90 และบริเวณ กม.104 (ขาเข้า) จังหวัดสระบุรี  จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบริเวณ กม.ที่ 104 (ฝั่งขาเข้า กทม.) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างสะพาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 ธันวาคม 2563

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358