ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงครั้งที่ 4 หัวข้อ "มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา"
ลงวันที่ 23/09/2565

ผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ครั้งที่ 4 หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”

ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล
รางวัลชนะเลิศ
นายสุภชัย บุตรวงษ์
(ทล.12 สมเด็จ - มุกดาหาร อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายพลฤทธิ์ ฐิติวสิทธินันท์
(ทล.12 ตาก – แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายวีระพันธ์ ไชยคีรี
(ทล.31 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ)

รางวัลชมเชย
นายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์
(ทล.9 วงแหวนกาญจนาภิเษกตัดทางหลวงหมายเลข 34 จ.สมุทรปราการ)

นายสุกฤษฎ์ หิรัญสารพงศ์
(ทล.35 ดาวคะนอง – วังมะนาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)

นายเลอสม ล่วงพ้น
(ทล.363 ทางลอดแยกเนินสาลี อ.เมือง จ.ระยอง)

นายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง
(ทล.12 หล่มสัก – นาหนาว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์)

นายสัญชัย ครองสุข
(ทล.293 สุรินทร์ – อ.ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์)

ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
รางวัลชนะเลิศ
นายพลฤทธิ์ ฐิติวสิทธินันท์(ทล.363 ศูนย์ราชการระยอง – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายอรรจน์ ยอมใหญ่
(ทล.4311 พังงา – ทับปุด อ.เมือง จ.พังงา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายสุรกิจ แสวงชิต
(ทล.35 ธนบุรี – ปากท่อ (พระราม 2) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)

รางวัลชมเชย
นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล
(ทล.1081 บ่อเกลือ – สันติสุข อ.บ่อเกลือ จ.น่าน)

นายเสกสรร วสุวัต
(ทล.120 ดอกคาใต้ – แยกเกษตรสุข อ.เมือง จ.พะเยา)

นายธนกฤต สิงหกลางพล
(ทล.9 ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

นายสุภฉัตร วรางค์สุรัติ
(ทล.6 บางปะอิน – นครราชสีมา (ลาตะคอง) อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา)

นายธันยพัฒน์ จงชัยยุทธ์
(ทล.408 นครศรีธรรมราช – ด่านประกอบ อ.เมือง จ.สงขลา)

ตัดสินเมื่อ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.