ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกระเบา ตำบลนครชัยศรี และตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ลงวันที่ 19/01/2566

ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางกระเบา ตำบลนครชัยศรี และตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ไปเพื่อการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางกระเบา ตำบลนครชัยศรี และตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ไปเพื่อการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 54 ดาวน์โหลด

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.