ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรทางเลี้ยวซ้ายจากนครปฐม (ถนนบรมราชชนนี) ไปศาลายา ตั้งแต่2 ก.พ. ถึงวันที่ 12 ก.พ. 62 แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว
ลงวันที่ 31/01/2562

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร จะดำเนินการก่อสร้างขยายสะพานในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางเลี้ยวซ้ายจากนครปฐม (ถนนบรมราชชนนี) ไปศาลายา (ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงจุดก่อสร้างดังกล่าว โดยใช้เส้นทาง ดังนี้
1. จากนครปฐมไปศาลายา จากถนนบรมราชชนนี ใช้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 มุ่งหน้าพุทธมณฑล ลงสะพานต่างระดับแล้วกลับรถ ใช้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 มุ่งหน้าศาลายา

2. กลับรถไปศาลายา จากถนนพุทธมณฑลสาย 4 ใช้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 มุ่งหน้าพุทธมณฑลลงสะพานต่างระดับแล้วกลับรถ ใช้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 มุ่งหน้าศาลายา

ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด กรมทางหลวงจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำ เพื่อความสะดวกปลอดภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โทร 0 2420 1406 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358