ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ก่อสร้างทางสาย ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) แล้วเสร็จ ช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองสุรินทร์
ลงวันที่ 29/04/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 แล้วเสร็จ โดยมี จุดเริ่มต้นโครงการฯที่ กม.11 และจุดสิ้นสุดโครงการฯที่ กม.21 พื้นที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รวมระยะทาง ประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ผิวทางเป็น แอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) 2 ชั้น เกาะกลางเป็นแบบ กดเป็นร่อง (DEPRESSD MEDIAN) ค่างานตามสัญญา 325,023,519 บาท

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 ระยะทาง 11.8 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2561 โครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรที่ผ่านเข้าเมืองสุรินทร์ ลดปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนเมือง เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร ตลอดจนอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในด้านคมนาคมขนส่ง

กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร 0 44511381 หรือสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358