ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ พร้อมเร่งงานพัฒนาคูน้ำในระยะที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
ลงวันที่ 13/08/2562

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยหลังนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตระยะที่1 และระยะที่ 2 ว่ากรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคูน้ำบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระหว่าง กม.4+490 – กม.28+700 ในระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย งานดันท่อลอด จำนวน 8 แห่ง งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานลอกท่อดูดเลนของท่อระบายน้ำเดิม งานขยายท่อทางเชื่อม และงานปรับปรุงผิวจราจร ในส่วนระยะที่ 2 มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ กม.4+990 – กม.31+475 ระยะทาง 26.485 กิโลเมตร (ตั้งแต่แยกดินแดงจนถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณคูน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตในการระบายน้ำลงสู่คลองบางเขน คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อผ่านอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง บรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มเปิดใช้งานเมื่อพ.ศ.2509 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักสู่ภาคกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ทางยกระดับอุตราภิมุข รถไฟสายเหนือ และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วจน เป็นย่านเศรษฐกิจ ย่านการศึกษา ย่านการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ถนนวิภาวดีรังสิตยังเป็นถนนสายหลักที่มีปริมาณประชากรและปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย

หากประชาชนต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358