ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ท่วมลดลง ! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 11 ก.ย. 62 พบน้ำท่วม 5 จังหวัด จำนวน 16 สายทาง ผ่านไม่ได้ 12 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร สายด่วน 1586 พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง
ลงวันที่ 11/09/2562

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 12 แห่ง รายละเอียด ดังนี้

จ.ยโสธร จำนวน 1 แห่ง
1. ทล.2351 ตอน พลไว – แข้โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 29 - 31
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง
1. ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41 – 43
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 65 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ

จ.อุบลราชธานี จำนวน 9 แห่ง
1. ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-226
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 – 70 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.212 ไป จ.อำนาจเจริญ จากนั้นใช้ทล.202 มุ่งหน้าไปจ.ยโสธร
2. ทล.24 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 418 – 420
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 77 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไปอ.เมืองอุบลราชธานี
3. ทล.2382 ตอน เขื่องใน – ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 12 – 17
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 25 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
4. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 - 15
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 - 60 ซม. ปิดการจราจร กม.10 – 17 ใช้ทางเลี่ยงทล.23 เข้าสู่ ทล.212
5. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 0 – 4
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
6. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+800 (สะพานห้วยเรือ)
- คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
7. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ – โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 14 – 18
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 30 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
8. ทล.2412 ตอน ท่าวารี – ท่าศาลา ช่วงกม.ที่ 9 – 10
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 25 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
9. ทล.2413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง
1. ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 - 16
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 105 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358