ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนกันยายน 2562 พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร พบอุบัติเหตุแจ้งสายด่วน 1586
ลงวันที่ 22/10/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนกันยายน 2562 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 736 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 120 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 610 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,109 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน ๒๕61 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 6% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 23% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 72% (532 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 7% (48 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 5% (39 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (26 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 67% (494 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 12% (91 ครั้ง) และลาดชัน 5% (37 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 39% (435 คัน) รถยนต์นั่ง 28% (311 คัน) และรถจักรยายนต์ 11% (117 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 21% กรุงเทพฯและปริมณฑล 17% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ จำนวน 37 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและ ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358