ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญบุคลากรกรมทางหลวง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดภาวะการเสียวฟันและดูแลสุขภาพในช่องปาก
ลงวันที่ 15/05/2561


กำหนดการโครงการลดสภาวะการเสียวฟันและดูแลสุขภาพในช่องปาก วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์ปฏิบัติธรรม กรมทางหลวง

08.00-09.00 น. – ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. – กล่าวรายงานโดย น.ส.วรรณี ตรีศิลสัตย์ หัวหน้างานทันตกรรม

09.15-09.30 น. – กล่าวเปิดงานโดย นายเทพฤทฺธิ์ แก้วบุญมี เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

09.30-10.30 น. – การบรรยาย เรื่อง "ลดสภาวะการเสียวฟันและดูแลสุขภาพในช่องปาก" โดย ทพญ.จารุณี จันทนวรางกูร

10.30-11.00 น. – แบ่งกลุ่มทันตศึกษา

กลุ่มที่ 1 เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟันและการใช้แปรงซอกฟัน โดย เจ้าหน้าที่ห้องทันตกรรม

กลุ่มที่ 2 การดูแลรักษาฟันปลอม โดย น.ส.ศรัณย์พร พุ่มพวง Dental Detailer

11.00-11.30 น. – ตอบคำถาม-รับรางวัล

11.30-12.00 น. – ส่งแบบสอบถาม พร้อมรับของที่ระลึกและอาหารว่าง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358