ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หลักเกณฑ์และการติดตามประเมินผลโครงการ
ลงวันที่ 02/06/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับโครงการย่อย 766 Download
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 34 Download
ข้อพิจารณาของการประเมินผล 29 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358