ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เกณฑ์ประเมินโครงการย่อย
ลงวันที่ 02/06/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับโครงการ 971 Download
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 107 Download
ข้อพิจารณาของการประเมินผล 73 Download
ประวัติการประเมินผล 4 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358