ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางในความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 22/06/2560
 

ตารางรายละเอียดลักษณะผิวทาง

 
ภาค บำรุงทาง (กม.) ทางก่อสร้าง
และทางรักษา
สภาพ (กม.)
รวมระยะ
ทางทั้งสิ้น (กม.)
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
ระยะทาง
จริง
คอนกรีต
ลาดยาง
ลูกรัง
รวม
เหนือ
941.371
 17,806.123
38.770
18,786.264
15,307.366
291.709
19,077.973
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
847.329
 18,613.726
-
19,461.055
14,834.094
462.609
19,923.664
กลาง 
3,304.836
 14,886.362
4.625 
18,196.823
10,749.533
317.640
18,513.463
ใต้ 
417.964
13,149.284
-
13,567.247
9,721.596
266.672
13,833.919
รวม 
5,511.499
64,455.495
43.395
70,010.389
50,612.609
1,338.630
71,349.019


สถานะข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2561 
 

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358