กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 1,715 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 2,616 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 2,174 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 2,774 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 2,502 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,158 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 3,575 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 2,217 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 6,553 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 6,015 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 2,752 Download

'