ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 1,147 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 1,761 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 1,406 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 1,930 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 1,494 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 1,229 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 2,126 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 1,265 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 4,332 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 3,952 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 1,594 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.