ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 915 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 1,379 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 1,088 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 1,584 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 939 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 780 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 1,537 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 1,005 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 3,356 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 2,524 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 1,206 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.