ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานการใช้อำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลงวันที่ 12/03/2562

 

รายงานการใช้อำนาจการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม

- รายงาน ปี 2560
- แบบรายงาน ปี 2561

 

รายงานผลการใช้อำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แบบรายงาน ปี 2562       
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358