ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน
ลงวันที่ 09/04/2561

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 335 Download
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 374 Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชยและความต้องการของประชาชนของปีงบประมาณ 2561 737 Download
ผลการดำเนินการการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 326 Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรมทางหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 119 Download
รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 101 Download
รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 103 Download
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) 169 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358