ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ลงวันที่ 10/04/2561

สื่อกระจายเสียงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม / สื่อธรรมะ

 เพลง "จำขึ้นใจ"
 เพลง "คุณธรรมนำไทย"    
       

ปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดย ท่านพุทธทาส

ธรรมะทำไมกัน      
ธรรมะโดยวิธีใดกัน      
การชนะโลก      
การพักผ่อน      
       
เสียงธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ
โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
 
     

 

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358