ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 03/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 971 Download
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2562 (แนบ 2-4) 378 Download
ตารางแสดงข้อมูล ชื่อ อายุ อายุราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 538 Download
ข่าวไทยโพสต์ "ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562" 301 Download
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 513 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 144 Download
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2563 (แนบ 2-4) 88 Download
ตารางแสดงข้อมูล ชื่อ อายุ อายุราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 363 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358