ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 03/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 486 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก (แนบ 2-4) 122 ดาวน์โหลด
ตารางแสดงข้อมูล ชื่อ อายุ อายุราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 179 ดาวน์โหลด
ข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ดาวน์โหลด
ข่าวไทยโพสต์ "ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562" 2 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358