ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารเผยแพร่
ลงวันที่ 10/04/2561

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส กรมทางหลวง
หน้า 1
หน้า 2

 

 QR Code (คิวอาร์โค้ด)

QR Code (คิวอาร์โค้ด) สำหรับใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358