ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี
ลงวันที่ 11/03/2562

ปีงบประมาณ 2562
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี 2562
รายละเอียดประกอบต้นทุน ปี 2562

 

ปีงบประมาณ 2561
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี 2561

 

ปีงบประมาณ 2560
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี 2560    
รายละเอียดประกอบต้นทุน ปี 2560
แบบฟอร์มขอปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนของปีก่อน 

 

ปีงบประมาณ 2559
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี 2559    
รายละเอียดประกอบต้นทุน

 

ปีงบประมาณ 2558
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี 2558

 

ปีงบประมาณ 2557
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี 2557

 

ปีงบประมาณ 2556
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี 2556

 

ปีงบประมาณ 2555
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี 2555

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358