ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี
ลงวันที่ 11/03/2562
ปีงบประมาณ รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี รายละเอียดประกอบต้นทุน  
2563    
2562    
2561      
2560      แบบฟอร์มขอปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนของปีก่อน 
2559      

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.