ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565-2566
ลงวันที่ 12/06/2563
รายละเอียด เอกสาร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565-2566

เอกสารบทสรุบสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.