ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560-2564
ลงวันที่ 10/04/2561
รายละเอียด เอกสาร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ฉบับปรับปรุง (กุมภาพันธ์ 2562) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560-2564

เอกสารบทสรุบสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358