ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประเมินความเสี่ยง
ลงวันที่ 05/07/2561

 

รายละเอียดทั่วไป 

ดาวน์โหลด
คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENT)
เอกสารสั่งการให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตของกรมทางหลวง

การรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 Report

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358