ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล 22/03/2562 08/03/2562 290/งท/08/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
32 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/03/2562 05/03/2562 313/85/100/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/02/2562 20/02/2562 321/60/62/162 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
34 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300-กม.101+800 (เป็นช่วงๆ) 13/03/2562 15/02/2562 สัญญาเลขที่ สบ.41/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
35 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3225 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวเรือง-ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.0+250-กม.1+155 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2562 04/02/2562 สบ.6/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/02/2562 01/02/2562 554/40/62/141 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
37 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-หนองโดน ที่ กม.1+700 ซ้ายทาง (รร.พูลเจริญวิทยา) ผลผลิต 1 แห่ง 21/02/2562 18/01/2562 432/จ/7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
38 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมย่อยพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village Life) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x2 เมตร 21/02/2562 18/01/2562 115/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/120 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
40 ผลการขายทอดตลาด 07/01/2562 04/01/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
41 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวน- พฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.103+550 - กม.104+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 25/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.13/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
42 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 21/12/2561 สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
43 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 21/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
44 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน – มวกเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.26+100-กม.27+900 (ขาเข้า กทม.) ปริมาณงาน 1.260 กิโลเมตร 25/12/2561 14/12/2561 สบ.3/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
45 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+014-กม.116+554 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 11/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.14/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 50 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358