ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสง 07/08/2562 31/07/2562 641/60/62/327 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
32 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง-หนองกา ที่ กม.44+624 และ กม.46+236 02/08/2562 30/07/2562 eb-สพ.2/นก.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
33 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง-หนองกา ที่ กม.44+624 และ กม.46+236 02/08/2562 30/07/2562 eb-สพ.2/นก.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
34 จ้างเหมาบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0302 ตอนเมืองเก่า-สุโขทัย ระหว่าง กม.162+380-กม.163+757 07/08/2562 25/07/2562 513-62-349 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ (สาย 4013 ตอน นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) 09/10/2562 25/07/2562 62027194459 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่ ตร.กก.05/59 สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 01/08/2562 19/07/2562 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ตง 26/2562 แขวงทางหลวงตรัง
37 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 622/35/62/31 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
38 ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมัน ขนาดบรรจุ 6 กก. 01/07/2562 01/07/2562 517/85/62/400 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
39 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+675 10/09/2562 25/06/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนแผนงานและมาตรฐาน 17/06/2562 17/06/2562 150/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
41 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.84+600-กม.84+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 17/06/2562 432/จ/18/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
42 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 14/06/2562 622/35/62/30 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
43 จ้างซ่อมกระจกและกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์ทดสอบสมรรถนะฯ 17/06/2562 12/06/2562 146/จ/60 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
44 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 06/06/2562 สบ.43/2562 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย แขวงทางหลวงสระบุรี
45 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/06/2562 30/05/2562 รบ.41/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 103 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358