ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3486) ระหว่าง กม.71+400 – กม.72+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22,400,000.00 26/08/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สก.22/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
62 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 3,335,000.00 16/08/2562 สพ.3/ทก.32/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
63 งานจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๕๐ x ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒,๗๐๐ ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,863,000.00 16/08/2562 สพ.3/นล.41/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
64 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๔) ระหว่าง กม.๑๓+๓๒๕ – กม.๑๕+๘๗๕ 50,000,000.00 16/08/2562 พช.1/ 37 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
65 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๓) ระหว่าง กม. ๑๐+๘๐๐ – กม.๑๓+๓๒๕ 50,000,000.00 16/08/2562 พช.1/ 35 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
66 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 50,000,000.00 14/08/2562 รบ.41/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
67 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางเรเดียลขนาด 245/70 R 16 จำนวน 4 เส้น รวม 1 รายการ (รถงานเงินทุน) 19,800.00 06/08/2562 333/60/62/27 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
68 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสง 92,000.00 31/07/2562 641/60/62/327 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
69 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง-หนองกา ที่ กม.44+624 และ กม.46+236 1,137,000.00 30/07/2562 eb-สพ.2/นก.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
70 จ้างเหมาบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0302 ตอนเมืองเก่า-สุโขทัย ระหว่าง กม.162+380-กม.163+757 368,940.00 25/07/2562 513-62-349 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ (สาย 4013 ตอน นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) 1,379,000.00 25/07/2562 62027194459 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่ ตร.กก.05/59 สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 10,800,000.00 19/07/2562 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ตง 26/2562 แขวงทางหลวงตรัง
73 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 58,926.25 01/07/2562 622/35/62/31 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
74 ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมัน ขนาดบรรจุ 6 กก. 39,600.00 01/07/2562 517/85/62/400 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนแผนงานและมาตรฐาน 13,315.00 17/06/2562 150/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 61 ถึง 75 จาก 130 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358