ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 4,162,517.00 12/05/2563 e-สพ.1/วส/52/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
77 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 4,001,830.00 12/05/2563 e-สพ.1/บว/51/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,990,000.00 12/05/2563 รน eb.42/2563 แขวงทางหลวงระนอง
79 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 1,200,000.00 12/05/2563 สค./e/17/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
80 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน - คำสน ระหว่าง กม.12+000 – กม.13+795 ปริมาณงาน 16,155.00 ตร.ม. 13,000,000.00 12/05/2563 สฎ.2/18/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
81 งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 11,770,000.00 12/05/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
82 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณ 1 หลัง 9,300,000.00 12/05/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล 24,478.00 08/05/2563 311/งท/08/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
84 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงพรหมบุรี ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ที่ กม.83+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,200,000.00 08/05/2563 สห.(EB)/24/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
85 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.2+400 – กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 08/05/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
86 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 4,979,132.00 07/05/2563 e-สพ.1/วส/50/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 07/05/2563 รน eb.37/2563 แขวงทางหลวงระนอง
88 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข1081-0101 ตอน ปัว - ดอนมูล บริเวณ กม.10+475,ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ บริเวณ กม.84+875 966,700.00 05/05/2563 eb นน.2/28/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
89 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.59+181 – กม.59+734 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.59+474) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+120 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.0+000) 20,000,000.00 05/05/2563 คค 06124/พ.1/e/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
90 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.637+275 - กม.640+495 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17,000,000.00 05/05/2563 คค 06124/พ.1/e/ 10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358