ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/ยอ.91/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
77 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/มก.90/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
78 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๑ ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/ดม.89/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
79 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร (บริเวณ EXIT - ENTRANCE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๐+๗๙๐ - กม.๑+๒๗๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. 24/07/2562 24/07/2562 eb./79/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 364 27/08/2562 23/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 364 แขวงทางหลวงตราด
81 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม ทางหลวงหมายเลข 43 ปริมาณงานทั้งสิ้น 269.00 ตารางเมตร 23/07/2562 22/07/2562 311/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
82 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 23/07/2562 22/07/2562 จบ./e/32/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 18/07/2562 641/60/62/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
84 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 20/06/2562 18/07/2562 208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
85 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร ที่ กม.274+780 จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 12/07/2562 619/ - /62/231 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
86 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร ที่ กม.274+780 จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 12/07/2562 619/ - /62/231 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
87 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 2) 12/07/2562 12/07/2562 คค 06037/4/พ.4/3/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
88 จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 10/07/2562 10/07/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
89 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด-แยกปทุมวิไล ระว่าง กม.4+200-กม.6+700 RT. 08/07/2562 08/07/2562 eb.21/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
90 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.1+740 – กม.4+570 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2562 08/07/2562 eb.20/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 462 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358