ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
181 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เดือน มีนาคม - เมษายน 2562 15/05/2562 15/05/2562 สทล.10.1/พ.1/860 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
182 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 14/05/2562 13/05/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/610 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
183 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13/05/2562 13/05/2562 สขร.1 เม.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
184 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 10/05/2562 10/05/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
185 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 16/05/2562 08/05/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
186 เดือนเมษายน 2562 19/06/2562 07/05/2562 เดือนเมษายน 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
187 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 07/05/2562 07/05/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/336 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
188 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
189 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
190 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2562 15/05/2562 03/05/2562 คค ๐๖๓๘/๒๕๙/๐๕๖๐ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
191 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2562 15/05/2562 03/05/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/332 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
192 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
193 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
194 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 คค 06012/พ.1/595 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
195 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 181 ถึง 195 จาก 401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358