ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
181 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 12/02/2562 08/02/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
182 สรุ ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 11/02/2562 08/02/2562 พ.97/2562 แขวงทางหลวงยะลา
183 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 08/02/2562 08/02/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/2 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
184 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 07/02/2562 07/02/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๓๑๓ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
185 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562 07/02/2562 07/02/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
186 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 07/02/2562 07/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) - กรมทางหลวง
187 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 07/02/2562 07/02/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/268 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
188 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 06/02/2562 06/02/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๒๒๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
189 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 06/02/2562 06/02/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
190 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 06/02/2562 06/02/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/114 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
191 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคา 2562 06/02/2562 06/02/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
192 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 06/02/2562 06/02/2562 สขร.1 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
193 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 05/04/2562 05/02/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/184 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
194 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 05/02/2562 05/02/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
195 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 05/02/2562 04/02/2562 คค 06012/พ.1/184 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 181 ถึง 195 จาก 270 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358