ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
136 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 55,508.82 25/01/2564 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,940.00 22/01/2564 647/60/64/118 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
138 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 123,371.00 22/01/2564 ไตรมาส1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
139 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค 2563 ถึงเดือน ธ.ค 2563 140,164.39 22/01/2564 64017413183 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
140 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) 58,326.95 21/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,500.00 21/01/2564 647/60/64/116 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 159,970.00 21/01/2564 647/60/64/115 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,400.00 21/01/2564 647/60/64/114 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228,519.90 21/01/2564 647/35/64/113 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
145 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดิอน ต.ค. 2563 ถึง เดือน ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,100.90 21/01/2564 ไตรมาสที่1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) ปี2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
146 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,414.01 19/01/2564 พ1/64/214 แขวงทางหลวงแพร่
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,715.00 19/01/2564 647/45/64/112 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
148 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.63-ธ.ค.63) 613,954.10 19/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
149 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 20,300.00 18/01/2564 รายไตรมาสที่ 1 ต.ค.63-ธ.ค.63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
150 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ(งานเงินทุนฯ) ประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 19,800.00 18/01/2564 รายไตรมาสที่ 1 ต.ค.63-ธ.ค.63 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358