ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2641 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ระหว่างเดือน ม.ค.2562 ถึง มี.ค.2562 135,735.56 05/04/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2642 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 54,023.54 05/04/2562 62047084109 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2643 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญอของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562) 104,114.00 04/04/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2644 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 102,105.49 04/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2645 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 66,336.00 04/04/2562 - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2646 ซื้อ Hot mix 95,000.00 03/04/2562 624/ซ.62/166 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2647 ซื้อยางจำนวน 4 รายการ 50,960.00 03/04/2562 158-1.3/30/62/125 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2648 จ้างซ่อมจำนวน 4 รายการ 83,000.00 03/04/2562 158-1.3/-/62/130 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2649 จ้างซ่อมเครื่องจักรจำนวน 1 รายการ 600.00 03/04/2562 158-1.3/-/62/129 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2650 จ้างซ่อมเครื่องจักรจำนวน 2 รายการ 7,900.00 03/04/2562 158-1.3/-/62/128 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2651 จ้างซ่อมเครืองจักรจำนวน 2 รายการ 6,500.00 03/04/2562 158-1.3/-/62/127 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2652 ซื้อไส้กรองจำนวน 6 รายการ 9,690.00 03/04/2562 158-1.3/30/62/126 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2653 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกรายไตรมาส 117,549.84 03/04/2562 335/1/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
2654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลข 25-6851-05-0 25,200.00 03/04/2562 338/30/28/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลข ๔๖-๖๕๕๓-๐๗-๐ 25,150.00 03/04/2562 338/30/27/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 2,641 ถึง 2,655 จาก 2,727 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358