ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 จัดซื้อกระจกหน้า จำนวน 1 บาน 23/03/2563 23/03/2563 421/30/63/41 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
77 จัดซื้อกระจกหน้า จำนวน 1 บาน 23/03/2563 23/03/2563 421/30/63/41 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
78 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 20/03/2563 647/60/63/198 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
80 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 20/03/2563 153/35/63/17 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 20/03/2563 153/60/63/13 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 20/03/2563 647/60/63/197 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 20/03/2563 647/85/63/196 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 20/03/2563 647/35/63/195 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 19/03/2563 647/40/63/194 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 19/03/2563 153/60/63/12 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 19/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 19/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 19/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
90 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 19/03/2563 19/03/2563 421/45/63/79 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,635 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358